Aktualności

Data aktualizacji 14.12.2017

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż od dnia 08.01.2018 do dnia 10.01.2018r. do godz. 15:00 prowadzony będzie nabór biznesplanów na okres 2 lat działalności firmy Załącznik nr 1 Wzór biznesplanu na okres dwóch lat działalności firmy

Wraz z biznesplanem prosimy o złożenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Formularza deminimis

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w jednym egzemplarzu,  wypełnione elektronicznie, wydrukowane jednostronnie, z czytelnymi, odręcznymi  podpisami. Dokumenty powinny być złożone w teczce z europerforacją.

Uwaga!!! Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji

 

Data aktualizacji 04.12.2017

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do projektu "Mój pomysł na biznes"

Lista osób zakwalifikowanych

 

Data aktualizacji 10.11.2017

Szanowni Państwo, informujemy o wydłużeniu terminu rekrutacji  do projektu „Mój pomysł na biznes” do 17.11.2017r. do godz. 16.00

 

Data aktualizacji 02.10.2017

Szanowni Państwo,

informujemy iż z dniem 16.10.2017 od godz. 8:00 uruchomiony zostanie nabór dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Mój pomysł na biznes”, który potrwa do dnia 10.11.2017. do godz. 16:00. Wszystkie dokumenty niezbędne w na etapie rekrutacji znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

 

Data aktualizacji 01.09.2017

Szanowni Państwo,

miło nam pojnformować, iż rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pt. "Mój pomysł na biznes". Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do kontaktu z naszym biurem projektu.

Script logo